Szukaj:Słowo(a): Marketing Testy egzaminacyjne ściąga
[b:644c461450]Metody organizacji i zarządzania [/b:644c461450]
- Kopczyński, Brzozowski ‼Metody zarządzania” MD 207 (nowa książka, 2007r
- Kazimierz Zimniewicz ‼Współczesne metody zarządzania” (PWE Warszawa, ksero 1999r)
- prezentacje PowerPoint i pełne konspekty obejmujące cały zakres materiału do ćwiczeń

[b:644c461450]Elementy Prawa[/b:644c461450]
- M. Jeżowski, M. Skorb, A. Sobiech "Elementy Prawa" - ćwiczenia (ksero, wypełnione)

[b:644c461450]Badania operacyjne i ekonometria[/b:644c461450]
- Marcin Anholcer, Helena Gaspars, A. Owczarkowski - "Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii" MD 163 (Poznań, ksero 2005r.)

[b:644c461450]Rachunkowość Zarządcza[/b:644c461450]
- K.Czubakowska, W.Gabrusiewicz, E.Nowak "Podstawy Rachunkowości Zarządczej" (PWE Warszawa, ksero 2006r.)
- notatki, wydrukowane wykłady do dr Błażyńskiej
- zadania i testy egzaminacyjne z poprzednich lat do dr Błażyńskiej

[b:644c461450]Rachunkowość finansowa [/b:644c461450]
- wykłady i notatki do dr. Błażyńskiej
- pytania i testy do egzaminów z ostatnich lat do dr. Błażyńskiej

[b:644c461450]Finanse Publiczne[/b:644c461450]
- E.Denek, J.Sobich, J.Wolniak "Finanse Publiczne" (PWN Warszawa, ksero 2001r)

[b:644c461450]Finanse przedsiębiorstw[/b:644c461450]
- pytania egzaminacyjne z ostatnich lat do dr. Gryko - forma elektroniczna

[b:644c461450]Makroekonomia[/b:644c461450]
- Władysław Balicki "Makroekonomia" (WSB Poznań, ksero 1996r.)
- Nasiłowski "Makroekonomia" (druga część podręcznika Nasiłowskiego, ksero)
- A.Czyżewski "Przepływy międzygałęziowe jako..." MD 166 (Poznań, ksero 2005r.)
- zestaw ściąg z makroekonomii
- wydrukowane zestawy pytań na egzamin + 2 różne opracowania

[b:644c461450]Mikroekonomia[/b:644c461450]
- mega ściąga z całości materiału w formie elektronicznej, dobra do powtórki

[b:644c461450]Podstawy Marketingu[/b:644c461450]
- Mruk, Pilarczyk, Szulce ‼Marketing-uwarunkowania i instrumenty” (AE Poznań, ksero 2005r.)
- wydrukowane konspekty do prof. Pilarczyk

[b:644c461450]Prawo cywilne[/b:644c461450]
- W. Siuda ”Podstawy prawa” (ksero z części ‼Prawo Cywilne”)
- wydrukowane wykłady do dr Sobieh

[b:644c461450]Historia myśli ekonomicznej[/b:644c461450]
- materiały z wykładów, konspekty streszczające całą wiedzę na egzamin, opracowania pytań egzaminacyjnych

[b:644c461450]Prawo Gospodarcze[/b:644c461450]
- wykłady do dr. K. Szuma

[b:644c461450]Analiza rynku[/b:644c461450]
- 3 etapy projektu (analiza elastyczności, analiza przestrzenna) + materiały - forma elektroniczna

Kontakt:
691-341-540
ga.du: /1404692/

>